POČETNA      TRNOVO RS     AKTIVNOSTI     KONTAKTI     GALERIJA
Dobrovoljno Udruženje građana Bonitas Trnovo djeluje na područiju opštine Trnovo, Grada I. Sarajevo, Republike Srpske i BIH. Sjedište udruženja je u prostorijama centra za kulturu Trnovo, adresa: Trnovskog bataljona bb. Organizacionu strukturu čine direktor udruženja, skupština, upravni i nadzorni odbor. 
Pored organa udruženja, svi građani opštine Trnovo su članovi udruženja Bonitas.


CILJEVI UDRUŽENJA:
 • Međunarodna saradnja
 • Ekologija
 • Sport
 • Informisanje
 • Ljudska prava
 • Zastupanje demokratije
 • Edukacija djece i omladine
 • Prava žena i djece
 • Kultura i očuvanje kulturne baštine
 • Turizam
 • Organizovanje stručnih putovanja i ekskurzija
 • Partnerstvo sa drugim organizacijama
 • Humanitarne akcije

Vijesti:
Republika Srpska
BIH
Svijet
Srbija
Vesti
Nauka i tehnologija
Zabava
Muzika
Sport